Τηλεφωνική παραγγελία - 2299154785

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η εταιρία ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της homemarketing.gr.  Η ιστοσελίδα είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», η οποία εδρεύει Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 148 & ΟΛΥΜΠΟΥ. ΛΑΓΟΝΗΣΙ Τ.Κ. 19010 και εκπροσωπείται νόμιμα με αρ. ΓΕΜΗ ------ , με ΑΦΜ 043240658 (Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ), ηλεκτρονική διεύθυνση info@homemarketing.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2299154785. Οποιαδήποτε πρόσβαση του επισκέπτη και κάθε χρήση του υλικού που θα βρει στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Γι’ αυτό παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, προκειμένου να επισκεφτείτε και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Εφόσον γίνει η επίσκεψη, η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απόλυτα σύμφωνοι με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.homemarketing.gr. Συγκεκριμένα οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι: 

θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας. θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με αυτό. Η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.  


Πνευματικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με το Ν.2121/1993 (και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, που έχει κυρωθεί με το Ν.100/1975) όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4212/2013, απαγορεύεται η αναπαραγωγή (ολική, μερική ή περιληπτική) ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.


Χρήση της ιστοσελίδας

Τόσο η ιστοσελίδα της ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ήτοι η ιστοσελίδα www.homemarketing.gr, όσο και τα περιεχόμενά της φροντίσαμε να είναι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και την ελληνική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχει διαφορά με τη νομοθεσία άλλων χωρών, οπότε ό,τι αφορά σε υπηρεσία ή προσφορά προϊόντος μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας σε χώρες όπου μπορεί αυτή να απαγορεύεται θεωρείται ως μη γινόμενο. Η επιχείρηση ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, να αναθεωρεί και να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Για οποιαδήποτε μεταβολή έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους καταναλωτές μέσα από την ιστοσελίδα της


Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

Στην ιστοσελίδα της ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ πιθανόν να υπάρχουν σύνδεσμοι που θα σας αφήνουν από την ιστοσελίδα της. Οι σχετιζόμενες ιστοσελίδες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας μας και κατά συνέπεια η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συσχετιζόμενων ιστοσελίδων και οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια η επιχείρηση ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται στις συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οποιαδήποτε παραπομπή από την ιστοσελίδα homemarketing.gr μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, χωρίς να σημαίνει ότι η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ συστήνει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις συσχετιζόμενες ιστοσελίδες.  


Προσωπικά Δεδομένα

Η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ έχει ως βασική αρχή το σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών της ιστοσελίδας της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική Ιδιωτικότητας και Απορρήτου συμβουλευτείτε την αντίστοιχη παράγραφο που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Αποζημίωση Οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη σημαίνει αυτόματα τη συμφωνία του χρήστη για την ευθύνη αποζημίωσης από τον ίδιο τόσο της ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, όσο και τους άμεσα συνεργαζόμενους με αυτή (προμηθευτές, συνεργάτες) για κάθε απώλεια, ζημιά ή έξοδο προκύψει από αυτή την παραβίαση. Επίσης η αποζημίωση για το σύνολο των νομικών εξόδων που θα προκύψουν από την παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων βρίσκεται αποκλειστικά στην ευθύνη του χρήστη και θα επιβαρύνει τον ίδιο.


Αποκλεισμός Ευθύνης

Η επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα homemarketing.gr σημαίνει αυτόματα την ανάληψη από τον ίδιο κάθε πιθανού κινδύνου που θα προκύψει από αυτή την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας. Η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ βέβαια θα βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια, όσο είναι αυτό δυνατό, έτσι ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι όσο γίνεται πιο ακριβές και οι πληροφορίες αξιόπιστες. Παρόλα αυτά όμως δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι θα μπορέσει να επιτύχει τη συνεχή ενημέρωση, ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας. Η εγγύηση των προϊόντων επιβαρύνει τις ίδιες τις εταιρείες και όχι την ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, κατά συνέπεια η εταιρία μας δε δίνει οποιαδήποτε εγγύηση για τα αντικείμενα που εμπορεύεται. Επίσης η έλλειψη διαθεσιμότητας των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα homemarketing.gr δεν επιβαρύνει με καμία ευθύνη την ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Κανένας από την ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, αλλά και όσων συμμετείχαν στην ολοκλήρωση της ιστοσελίδας τόσο όσον αφορά το σχεδιασμό, όσο και τη δημιουργία και διάθεση της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει στο χρήστη από οποιαδήποτε χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ή για ζημιά που μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε έστω και μικρή αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου της ή μετέχοντος στην ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εκτός κι αν αποδειχθεί ότι η ζημιά ή η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της εταιρίας που έχει ως στόχο την πρόκληση βλάβης στο συγκεκριμένο χρήστη.  


Σήματα

Οτιδήποτε υπάρχει και εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ήτοι την ιστοσελίδα homemarketing.gr όπως σήματα, ονομασίες προϊόντων κλπ. ανεξάρτητα με τη μορφή με την οποία εμφανίζονται αποτελούν ιδιοκτησία της ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή τρίτων εκτός αν αυτό ορίζεται διαφορετικά. Η νομοθεσία περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού απαγορεύει ρητά τη χρήση ή την παραποίηση των σημάτων αυτών. Προϊόντα και Εγγυήσεις Η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ διακινεί και συνοδεύει τα προϊόντα που παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της με τις αντίστοιχες εγγυήσεις των κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υπάρχουν. Η εταιρίας μας δεν προσφέρει από την πλευρά της καμιά επιπλέον εγγύηση (οποιουδήποτε είδους), εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται και αναφέρεται κατηγορηματικά. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα σε κάποιο προϊόν και γίνει από το χρήστη-καταναλωτή χρήση της εγγύησης, η αποστολή του προϊόντος για επισκευή είτε στην ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είτε στην αντίστοιχη για το προϊόν Αντιπροσωπεία καθώς επίσης και στη συνέχεια η παραλαβή του προϊόντος, θα γίνεται με αποκλειστική επιβάρυνση του χρήστη-καταναλωτή-πελάτη. Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε επιστροφή, απαιτείται υποχρεωτικά η επικοινωνία του χρήστη με εκπρόσωπο της εταιρίας μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην διεύθυνση που υπάρχει στην ιστοσελίδα.


Περί Απορρήτου Προσωπικού

Η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σέβεται το προσωπικό απόρρητο των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έτσι οποιαδήποτε στοιχεία έχουν να κάνουν με προσωπικά δεδομένα και έχουν δοθεί στην εταιρία μας χρησιμοποιούνται μόνο από αυτήν και δε δίνονται για κανένα λόγο σε άλλο πρόσωπο εκτός αν δοθεί επίσημη άδεια από το χρήστη που να δηλώνει ότι συμφωνεί με κάτι τέτοιο. Οτιδήποτε υλικό στέλνεται στην ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μέσω του διαδικτύου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με άλλο τρόπο η εταιρία μας αναλαμβάνει την ευθύνη να τα λάβει υπόψη της και να τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ταυτόχρονα δεν αναλαμβάνει καμιά δέσμευση ως προς το υλικό αυτό. Σε όλα τα παραπάνω εξαιρούνται όσοι όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας.  


Προϊόντα

ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της homemarketing.gr να έχουν την καλύτερη δυνατή περιγραφή, με όσο δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια βασιζόμενο πάντα στις περιγραφές που δίνει ο εισαγωγέας-κατασκευαστής.  Ωστόσο αν για κάποιο προϊόν ο χρήστης δεν καλύπτεται από την περιγραφή του προϊόντος, έτσι όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα, μπορεί να επικοινωνήσει με την ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. έτσι ώστε να του λυθεί κάθε απορία. Η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την περιγραφή των προϊόντων, χωρίς προηγουμένως να προβεί σε οποιαδήποτε ενημέρωση και τα νέα στοιχεία που αφορούν τα προϊόντα ισχύουν από τη στιγμή που θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα της ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 


Διαδικασία αγοράς

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής. Κάνετε κλικ στο σχετικό εικονίδιο - button, προκειμένου να αγοράσετε το είδος που σας ενδιαφέρει και να το προσθέσετε στο καλάθι σας, το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας. Επιβεβαίωση της παραγγελίας Μετά την παραγγελία σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail (στο email που μας έχετε υποδείξει) ή / και μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας, η παραγγελία παραμένει εκκρεμής για μία εβδομάδα, μετά το διάστημα της οποίας αν παραμείνει άπρακτη θα ματαιώνεται αυτομάτως. Διεκπεραίωση της παραγγελίας  Αποδεκτές είναι οι παραγγελίες οι οποίες γίνονται από τον Ελλαδικό χώρο και κατ’ επέκταση αποστολές εμπορευμάτων γίνονται μόνο στον Ελλαδικό χώρο. Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας μεταξύ 09:00 έως 15:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Η παραγγελία αποστέλλεται στην διεύθυνση που ο πελάτης έχει υποδείξει με μέσα που η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ έχει επιλέξει. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται εντός 10 (Δέκα) εργασίμων ημερών με κόστος το οποίο αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα ενημέρωσης πελατών.


Ανωτέρα βία 

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρόνου των 10 ημερών από την λήψη της παραγγελίας σας, (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων), θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.  


Διαθεσιμότητα προϊόντων 

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος είδους, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου παράδοσης, η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ θα ειδοποιήσει τον πελάτη για την καθυστέρηση παράδοσης του είδους. Αν κριθεί από τον πελάτη ότι η καθυστέρηση παράδοσης καθιστά την συναλλαγή ασύμφορη, τότε ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας για το συγκεκριμένο είδος. Πιθανώς υπάρχοντα άλλα είδη στην παραγγελία παραδίδονται κανονικά. Ακύρωση της παραγγελίας  Παρέχεται η επιλογή ακύρωσης ολόκληρης της παραγγελίας ή μέρους αυτής, για όσο διάστημα αυτή δεν έχει ακόμα εκτελεστεί( δεν έχει εκδοθεί από την ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ανάλογο παραστατικό αποστολής). Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί ακύρωση της παραγγελίας, πρέπει στο παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@homemarketing.gr.  


Πολιτική Τιμών 

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ). Η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του, το τίμημα το οποίο αναγράφεται γι' αυτό το προϊόν κατά το χρόνο τοποθέτησης της παραγγελίας, όπως αναφέρεται λεπτομερώς κατωτέρω.  


Προϊόντα και Τιμολόγηση

Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ παρουσιάζονται με τις τιμές λιανικής τους στις οποίες περιλαμβάνεται ΦΠΑ, εκτός αν σε κάποιο προϊόν αυτό ορίζεται διαφορετικά. Για να γίνει η ολοκλήρωση της παραγγελίας, όσον αφορά το κόστος της, θα προστίθενται στη λιανική τιμή του/των προϊόντων το εκάστοτε κόστος αποστολής ή/και συσκευασίας, για το μέγεθος του οποίου θα ενημερώνεται ο χρήστης-πελάτης πριν από την οριστική υποβολή της παραγγελίας του. Το κόστος και τα έξοδα που χρεώνονται στον πελάτη είναι αυτά που ισχύουν κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας του εφόσον το επιθυμεί. Η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων της, ωστόσο όμως η τροποποίηση αυτή θα αφορά τις νέες παραγγελίες και όχι αυτές που έχουν γίνει αποδεκτές (είναι δηλαδή στην κατάσταση εκκρεμή) ήδη από την ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή έχουν αποσταλεί. Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο παραστατικού που επιθυμεί να εκδοθεί δηλαδή απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο. Για να θεωρηθεί μια παραγγελία ότι έχει ολοκληρωθεί θα πρέπει ο πελάτης να λάβει γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης από την ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και να έχει πληρωθεί. Αν για οποιοδήποτε λόγο η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ υπαναχωρήσει και δεν προβεί στην εκπλήρωση μιας παραγγελίας η μοναδική υποχρέωση που έχει απέναντι στον πελάτη είναι η επιστροφή του τιμήματος που έχει ήδη εισπραχθεί και καμιά άλλη υποχρέωση.


Παραλαβή Προϊόντων - Επιστροφές

Ο πελάτης κατά την παραλαβή του προϊόντος είναι υπεύθυνος να ελέγξει το άθικτο της συσκευασίας και την κατάσταση των προϊόντων που παρέλαβε για να διαπιστώσει τυχόν εμφανή προβλήματα ή ελαττώματα του προϊόντος. ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ακολουθεί μια πολιτική όσον αφορά τις επιστροφές των προϊόντων που έχουν πωληθεί μέσω της ιστοσελίδας της η οποία περιγράφεται παρακάτω. Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να επιστρέψει προϊόν το οποίο παρέλαβε από εσφαλμένη αποστολή, που οφείλεται είτε στην ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είτε στους συνεργάτες της, θα μπορεί να το επιστρέψει μόνο μέσα σε (14) δεκατέσσερις ημέρες από την παραλαβή του όπως φαίνεται από τις καταστάσεις της μεταφορικής εταιρείας από την οποία το παρέλαβε. Το προϊόν που πρόκειται να επιστραφεί θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και σε άθικτη συσκευασία. Στην περίπτωση αυτή, η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να επιστρέψει το προϊόν χωρίς κάποια ιδιαίτερη αιτιολογία, όπως ορίζεται από το Νόμο περί Προστασίας των καταναλωτών τότε θα πρέπει να το επιστρέψει μέσα σε (14) δεκατέσσερις ημέρες από την παραλαβή του. Το προϊόν που πρόκειται να επιστραφεί σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βρίσκεται σε άθικτη συσκευασία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να είναι σε άριστη κατάσταση. Στην περίπτωση όμως αυτή τα έξοδα επιστροφής θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη. Καμιά επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται για οποιαδήποτε προϊόν εάν έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει χαλάσει η συσκευασία του. Στην περίπτωση βλάβης υπόκειται στην όποια εγγύηση του κατασκευαστή και η ευθύνη επισκευής ανήκει στον κατασκευαστή. Στην παραπάνω κατάσταση για οτιδήποτε συμβεί στο προϊόν μέχρι την επιστροφή του στην ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, όπως απώλεια ή καταστροφή μερική ή ολική του προϊόντος, ο πελάτης θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη και θα είναι υπεύθυνος για την αποζημίωσή του. Προτού ο πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με την ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ προκειμένου να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του.  


Γενικά

Η ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή το κρίνει αναγκαίο να προβεί σε τροποποίηση ή αλλαγή μέρους ή συνολικά των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας της και οποιαδήποτε από τις αλλαγές θεωρούνται ότι δεσμεύουν τους χρήστες από τη στιγμή της εμφάνισής τους στην ιστοσελίδα, που ταυτόχρονα αποτελεί και ειδοποίηση των χρηστών για τις αλλαγές. Επίσης αν δεν ισχύει κάποιος από τους αναγραφόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (κριθεί άκυρος ή μη νόμιμος) αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τους υπόλοιπους όρους παρά μόνο το συγκεκριμένο, ο οποίος θα θεωρείται σαν να μην είχε οριστεί.